Dokument nr: Innehåll / Ämne: Fältskytte  Rev. Datum


3. 2. 01 Reglemente för Kretsmästerskap i Nationellt Fältskytte 2003-05-01


3. 3. 01 Reglemente för Serietävling i Nationellt Fältskytte 2004-05-01


3. 5. 01 Birgitta & Lennart Pettessons vandringspris har upphört, då det en gång för alla erövrats enl. gällande reglemente. Vandringspriset erövrades år 2011 av Roger Swärd EPK.
2012-03-19

3. 5. 02 Inteckningar i Vandringspris gällande Kretsmästerskap i Fältskytte (Birgitta & Lennart Pettersson´s vandringspris) 2010-06-03


3. 5. 03 Ove Granbergs vandringspris har upphört sedan det enligt gällande reglemente slutligen erövrats av Mattias Balder i  Oxelösunds PK.
2018-09-01

3. 5. 04 Inteckningar i Vandringspris gällande Serietävlingar i Fältskytte (Ove Granberg´s vandringapris) 2017-03-16


3. 5. 06
Regler gällande Vandringspris i kretsmästerskap - fältskytte  vapenklass A.
(Lars Lindströms Vandringspris)
2012-04-12

3. 5.07
Inteckningar i Vandringspris gällande kretsmästerskap i fältskytte vapenklass A.
2023-04-02

3. 5.08
Regler för Åkers Swedens vandringspris i fältskytte
2018-08-30

3. 5.09
Inteckningar i Åkers Swedens vandringspris i fältskytte
2023-04-25

3. 5.10
Regler för Jonas Wibergs vandringspris i revolverskytte
2018-08-30

3. 5.11
Inteckningar i Jonas Wibergs vandringspris i revolverskytte
2023-04-23

3. 5.12
Regler gällande vandringpris i kretsmästerskap - fältskytte
vapenklass C

2018-08-30

3. 5.13
Inteckningar i vandringspris gällande kretsmästerskap i fältskytte - vapenklass C
2023-04-23

3. 5.14
Regler  gällande Roger Svärds Vandringspris. Om priset tävlas
individuellt vid kretsmästerskap i fältskjutning vapengrupp B

2022-03-14

3. 5.15
Inteckningar Roger Svärds Vandringspris
2023-04-23

3. 5.16
Regler gällande Conny Svärds Vandringspris. Om priset tävlas
individuellt vid kretsmästerskap i fältskjutning vapengrupp C Vet.

2022-08-29

3. 5.17
Inteckningar i Conny Svärds Vandringspris
2023-04-25

3. 7. 02 Anvisning för beräkning av standardmedaljer (Se under 1 Allmänt) 2011-01-24


3. 9. 01 Exempel på inbjudan till Kretsmästerskap i Nat. Fältskytte 2010-04-06

3. 9. 02 Exempel på inbjudan till Serietävling i Nat. Fältskytte 2004-05-01


Tillbaka till Kretshandboken