Dokument nr: Innehåll / Ämne : Precision
Rev. Datum :

    2.  2.  01 Reglemente för Kretsmästerskap i Precisionsskjutning 2003-05-01
 
    2.  3.  01 Reglemente för Serietävling (vår) i Precisionsskjutning 2004-05-01
    2.  3.  02 Reglemente för Serietävling (höst) i Precisionsskjutning 2004-05-01
 
    2.  4.  01 Reglemente för Kretsrekord i Precisionsskjutning 2003-05-01
    2.  4.  02 Förteckning över Kretsrekord i Precisionsskjutning 2003-05-01
 
    2.  7.  02 Anvisning för beräkning av standarsmedaljer (Se under 1 Allmänt) 2011-01-24
 
    2.  9.  01 Exempel på inbjudan till Kretsmästerskap i Precisionsskytte 2010-04-06
    2.  9.  02 Exempel på inbjudan till Serietävling i Precisionsskytte Vår 2004-05-01
    2.  9.  03 Exempel på inbjudan till Serietävling i Precisionsskytte Höst 2011-07-25
    2.  9.  04 Blankett för rapportering av Kretsrekord i Precisionsskytte 2003-05-01
 
                                                           Tillbaka till Kretshandbokens startsida