Dokument nr: Innehåll / Allmännna kretshandlingar
Rev. Datum :

    1.  1.  01 Historik 

2003-10-06
    
    1.  2.  01 Kretsstadgar 2010-04-06
    1.  3.  02 Befattningsbeskrivning 2008-11-05
    1.  4.  02 Anvisning för klubbarna 2010-04-06
    1.  6.  01 Reglemente för Förtjänstmedalj 2010-04-06
    1.  6.  02 Förteckning över Förtjänstmedaljer i GULD 2012-04-12
    1.  6.  03 Förteckning över Förtjänstmedaljer i SILVER 2017-03-24
    1.  7.  01 Reglemente för Kretsmästerskapsmedljer 2009-12-01
    1.  7.  02 Anvisning för beräkning av standardmedaljer. 2011-01-24
    1.  8.  01 Turordning för arrangemang av Kretstävlingar 2010-02-16
    1.  8.  02 Turordning för arrangemang av Östsvenska Mästerskapstävlingar Prec./Fält 2010-01-20
    1.  9.  03 Handlingsregler för Licensintyg 2003-05-01
    1.  9.  05 Blankett om förslag till Förtjänstmedalj 2009-04-06
 
                                                     Tillbaka till Kretshandbokens startsida